MTÜ Seasick KODUKORD

Registreeri liikmeks

Seasick MTÜ on registreeritud Eesti Spordiregistris ja Jetijuhtide väljaõppe koolituskava on Riiklikult tunnustatud Transpordiameti poolt ja vastab kõikidele EU- õigusaktidele. REGISTREERIMISE VORM täida ära ja saada digitaalselt allkirjastatud ( kokkuleppel paberikandjal ) e-postkasti seasickmty@gmail.com
Küsimuste korral pöörduda tel +372 5457 9112

KODUKORD

(1) Igal liikmel on õigus kasutada Mittetulundusühing  SEASICK vara heaperemehelikult.
(2) Iga liige suhtub teistesse liikmetesse positiivselt, konflikt lahendatakse läbirääkimiste teel.
(3) Iga liige osaleb Mittetulundusühing SEASICK tegevuses üritustel, merepäästel, vähemalt pooltel tegevustel hooaja jooksul.
(4) Alkoholi ja narkojoobes on keelatud Mittetulundusühing SEASICK vara kasutada.
(5) Iga liige aitab Mittetulundusühing SEASICK nõu ja jõuga.
(6) Mittetulundusühing SEASICK vara mitteheaperemehelikult kasutades või võõrastele (mitte liikmed) vara andes, tasub liige trahvi 3x liikmemaks ja kahju teinud kulud.
(7) Mittetulundusühing SEASICK ei võta võlgu, kõik kulud tasutakse kas oma vahenditest, tuludest, sponsorlusest, liikmemaksudest või liikmete annetustest.
(8) Mittetulundusühing SEASICK kannab materiaalselt hoolt veesõidukite hoolduse eest, soetamise eest ja vajamineva varustuse eest.
(9)  Mittetulundusühing SEASICK vara võib anda ühingu  sõpradele (ei pea olema liikmed, aga on panustanud palju ühingu arengusse, samuti prooviliikmed, kes saavad lepingu alusel kasutada 24h MTÜ Seasick vara, mõtlemiseks kas astuda ühingusse) ainult juhatuse kirjalikul nõusolekul.
(10) Iga liige ise tasub oma kütuse (bensiin, diisel), õli (2 taktilised sõidukid) eest. Ei kehti prooviliikmele, kes ise tasub veesõiduki rendi eest, kütuse ja muude kulude eest).
(11)  Igal liikmel on oma päästevest, kalipso, vee kindad, kalipo sussid, prillid, kalipso mask. (Liikmed, kes soovivad mereretkedel osaleda).
(12) Merel käijad, päästeoperatsioonidel osalejaliikmed peavad kandma päästevesti, kalipso komplekt, mere raadiosaatjat, gps, gsm telefon.
(13) Jettide, skuutrite kasutamine kaine peaga. Paatide, laevade kasutamine võib liikmel olla seaduses lubatud kogus alkoholi.
(14) Liikmetel, kellel puudub laevajuhtimise luba, võivad sõita ainult  Mittetulundusühing SEASICK nummerdatud sõidukitega.
(15) Iga liige maksab liikmemaksu õigeaegselt, liikmemaksu mitte maksmisel ei ole õigust kasutada Mittetulundusühing SEASICK vara.
(16) Mittetulundusühing SEASICK tasub veesõidukite kulud, üritustega seotud kulud, majanduskulud.
(17) Iga liige leiab kindlalt aega 60h  Mittetulundusühing SEASICK heaks tööd tehes, hooaja jooksul.
(18) Iga liige osaleb üldkoosolekul. Puudumine mõjuval põhjusel lubatud.
(19) Iga liige oskab keskmisel tasemel ujuda.